SBOBET เบิกเงิน

SBOBET แจ้งถอนเงินและรับเงินภายใน 24 ชั่วโมง

ท่านสามารถส่งคำร้องขอถอนเงินไปยัง SBOBET เพื่อขอถอนเงินจากบัญชี SBOBET ของท่าน ยอดเงินจะถูกโอนผ่านผู้ให้บริการในการชำระเงินที่ท่านได้ใช้บริการในการฝากเงิน

ในบางกรณี SBOBET ไม่สามารถโอนเงินไปยังผู้ให้บริการตามที่ท่านต้องการทุกรายได้ กรุณาเลือกผู้ให้บริการตามที่กำหนดให้ อนึ่งท่านสามารถทำรายการส่งคำร้องขอถอนเงินได้เพียง 1 ครั้ง ในรอบ 24 ชั่วโมง

กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อส่งคำร้องขอถอนเงิน

1. เข้าบัญชี SBOBET ของท่านและคลิกที่ลิงค์ ฝาก & ถอน ด้านบนสุดของหน้า

ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ ยอดคงเหลือ ที่ด้านบนสุดของหน้าและคลิกที่ปุ่ม ฝาก & ถอน ภายใต้ยอดคงเหลือ

 

2. เลื่อนไปที่เมนู การถอน และรายละเอียดการจ่ายเงินของท่านจะแสดงขึ้นบนหน้าเว็ปไซต์

จำนวนเงินที่ถอนขึ้นอยู่กับยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่าน

 

3. ใส่จำนวนเงินที่ท่านประสงค์จะถอนและคลิกที่ปุ่ม ถอน >> เพื่อดำเนินการต่อ

ข้อตกลงในการฝากและถอน: จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงินของท่านให้กับผู้ให้บริการจ่ายเงินบุคคลที่สาม เพื่อการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน การคลิกที่ปุ่ม ถอน>> เป็นการอนุญาตให้ SBOBET แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการจ่ายเงินดังกล่าว

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนเงินเข้าและออกจากบัญชี นอกจากนี้อาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการอีก 5% จากเงินฝากหรือเงินถอนหรือทั้งสองจำนวน หากท่านต้องการถอนเงินที่มีไม่ถึงยอดสามเท่าของยอดฝากเงิน ทาง SBOBET สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของSBOBET เท่านั้น

 

4. คลิก OK ในข้อความยืนยันเพื่อดำเนินการต่อ หรือ Cancel เพื่อถอนคำร้อง

5. ถ้าคำร้องการถอนของท่านถูกส่งเรียบร้อยแล้ว หน้ายืนยันจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับคำร้องการถอนของท่าน  คำร้องการถอนจะถูกส่งไปยัง SBOBET เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

6. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้ายืนยันสำหรับอ้างอิงในอนาคต

7. ตรวจสอบสถานะคำร้องการถอนของท่านได้โดยคลิกที่ ลิงค์ ฝาก & ถอน และเคลื่อนไปที่เมนู รายการถอนในอดีต

 

หากคุณมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเราหรือการเข้าร่วม SBOBET, อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

join sbobet

เข้าร่วม SBOBET