SBOBET การถอนเงิน 5

Posted on

ทำไมจึงมีการจำกัดการถอนเงินออกจากบัญชี SBOBET ของฉัน?

sbobet withdraw maximum

สำหรับเงินทุนที่ไม่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ข้อจำกัดในการถอนสำหรับทุก 30 วัน คือจำนวน 300 EUR (เงินยูโรยุโรป) หรือจำนวนเงินเทียบเท่า ในสกุลเงินที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนเงินในการถอนเป็น 200,000 EUR (เงินยูโรยุโรป) หรือจำนวนเงินเทียบเท่า ในสกุลเงินที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และเอกสารอ้างอิงดังต่อไปนี้

  • เอกสารสำเนาสำหรับระบุตัวตนของท่านที่มีภาพประกอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
  • หลักฐานยืนยันทะเบียนบ้านที่ได้รับการอนุญาตภายใน 90 วัน เช่น รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือบัตรเครดิต ใบแจ้งค่าใช้บริการต่างๆ (รวมทั้ง ใบแจ้งค่าบริการโทรศัพท์มือถือ)
join sbobet

เข้าร่วม SBOBET